حدود ساعت 20:30 روز چهارشنبه یک مسافر در ایستگاه ترمینال جنوب متروی تهران کشته شد.
به گزارش خبرآنلاین به نقل از شاهدان عینی یک مسافر که کنار سکوی قطار مترو ایستاده بود بدلیل برخورد با واگن به حفره میان کف زمین و واگن قطار پرتاب و به طرز دلخراشی جان باخت.

به گزارش شاهدان عینی پس از این حادثه، مترو متوقف شد.